ER ZIJN TOT HET EINDE

"Ik heb nu echt weer collega’s. En wij worden als team gezien en gehoord. Andere vrijwilligersorganisaties zouden echt van VPTZ kunnen leren. Wij doen ertoe. Ze zijn er ook echt voor mij!”

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is aangesloten bij VPTZ Nederland. Dit steunpunt behartigt de belangen, stimuleert en bewaakt de kwaliteit en verzorgt de scholing voor onze vrijwilligers. In het team van VPTZ ‘s-Hertogenbosch e.o. werken nu zo'n 40 vrijwilligers. De organisatie wordt bestuurd door een bestuur met drie vrijwilligers. Zes coördinatoren verzorgen de intakes bij cliënten en begeleiden de inzetten van de vrijwilligers. 

Bestuur VPTZ 's-Hertogenbosch e.o.:


Coördinatoren:

Vrijwillige coördinatoren:

ANBI registratie

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Steeds meer mensen weten ons te vinden. Daarom zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken, ook in de nacht. Wil je meer weten of je vragen stellen aan een vrijwilliger uit ons team? Neem dan contact op met info@vptzregiodenbosch.nl of tel. 085-0025310. 

Bekijk hier in welke gemeenten VPTZ 's-Hertogenbosch actief is.

Wij horen vaak van naasten dat VPTZ een belangrijke rol heeft gespeeld. We delen deze verhalen.

Heeft u een vraag? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.