ER ZIJN TOT HET EINDE

"Zo fijn. Vrijwilligers van VPTZ: jullie hebben ons de rust teruggegeven, om met elkaar in alle rust afscheid te nemen. Onbetaalbaar!"

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. werkt met deskundige vrijwilligers. Onze hulp inzetten kost u dus niets. Maar wij maken natuurlijk wel kosten.

De stichting beschikt over een budget via een rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom. Deze komen ten goede aan onze vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan een uitje of kerstgeschenk om hen te bedanken voor hun inzet, boeken voor in onze bibliotheek of een extraatje.

U kunt een periodieke of eenmalige betaling doen door een bedrag te storten op IBAN-rekeningnummer NL44 INGB 0001003760 t.n.v. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o.

Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting VPTZ 's-Hertogenbosch, neem dan contact met ons via info@vptzregiodenbosch.nl.

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI registratie). Voor wie geld aan VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Meer informatie hierover op de pagina ANBI.