ER ZIJN TOT HET EINDE

"Het verrast me vaak welke kracht zieke mensen soms nog hebben. Ze zijn dan gewoon weer mens als wij er zijn. En dat is heel bijzonder."

Al 25 jaar ‘er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven.

In 2019 vierde VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. haar 25-jarig bestaan. We bieden vrijwillige palliatief-terminale zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven en aan hun mantelzorgers. In 2019 verleenden onze 30 geschoolde vrijwilligers een kleine 3000 uur zorg. Jaarcijfers tonen aan dat de behoefte toeneemt, maar ook dat mensen de organisatie nog steeds te laat inroepen.

Met onze website en film laten we de meerwaarde zien van de vrijwilligers voor mantelzorgers en professionele zorgverleners.

Het belang van wat we doen.

Met de vergrijzing van de samenleving, de ontwikkelingen binnen de zorgsector en de druk die dit geeft voor mantelzorgers, neemt ook de vraag naar palliatief-terminale zorg toe. Daar geeft VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. een antwoord op. ‘We zien de groeiende vraag naar ondersteuning, vooral ook in de nacht. Mensen willen thuis sterven, maar de tekorten in de zorg zijn ook een gegeven. Wij werken nauw samen met professionele thuiszorgorganisaties, die ons als deskundige en betrouwbare partner zien’, aldus Marlein Elbers, centraal coördinator VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. ‘En toch valt er nog een hoop te winnen.’ Uit de jaarcijfers blijkt dat vrijwillige zorg vaak pas op het allerlaatst wordt ingezet. Het percentage van inzetten korter dan twee weken bedraagt 42%. Marlein: ‘We zien in de praktijk dat onze ondersteuning meestal te laat wordt ingeroepen. Vaak komt dit omdat er toch een taboe heerst op hulp inroepen. Of dat mensen helemaal niet weten dat er een organisatie is als VPTZ met deskundige en betrokken vrijwilligers. Maximaal 10% van onze aanvragen komt nu binnen via de mensen zelf. Daar moeten we de komende jaren echt op inzetten.’

Meer weten?

Op de hoogte blijven over onze organisatie kan ook via onze Facebook en LinkedIn pagina's.

Wilt u direct hulp aanvragen? Bel ons dan op 085-0025310. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Alle informatie overzichtelijk op een rijtje? Download dan onze flyer.

Wij horen vaak van naasten dat VPTZ een belangrijke rol heeft gespeeld. We delen deze verhalen.

Heeft u een vraag? Dan kunt u ook het contactformulier invullen.